ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Από τη θέση στάθμευσης στο αεροπλάνο σε λίγα εύκολα βήματα.
Στο Easterwood Airport όλες οι θέσεις είναι VIP.

Image of cars in a parking lot during sunrise
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Μικρής διάρκειας για λιγότερο από δύο ώρες: Δωρεάν
Όλη την ημέρα: $7
Όλη την εβδομάδα: $42

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Όλη την ημέρα: $7
Όλη την εβδομάδα: $42